[Thông báo] Danh sách dự kiến sinh viên được xét miễn giảm học phí HK II (đợt 2) và trợ cấp xã hội HK II năm học 2014-2015.

Danh sách dự kiến sinh viên được xét miễn giảm học phí HK II (đợt 2) và trợ cấp xã hội HK II năm học 2014-2015.
16/04/2015 16:04 PM Chi tiết

[Thông báo] Cuộc thi Olympic Hoá học lần thứ IX

Nhằm mục đích nâng cao niềm say mê học tập, tạo ra một sân chơi, xây dựng tình đoàn kết, tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu học tập giữa các sinh viên yêu thích Hoá học
03/04/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Tuyển Chemist cho Núi Pháo Lab (Thái Nguyên)

Tuyển Chemist cho Núi Pháo Lab (Thái Nguyên)
13/03/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Nhận đơn chấm phúc khảo bài thi kỳ 1 K12 và diện 30A

Nhận đơn chấm phúc khảo bài thi kỳ 1 K12 và diện 30A
03/03/2015 20:21 PM Chi tiết

[Thông báo] Dừng tiến độ học tập

Dừng tiến độ học tập
01/03/2015 21:34 PM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách SV K9, 10 ,11,12 Hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí

Danh sách SV K9, 10 ,11,12 Hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí
01/03/2015 21:26 PM Chi tiết

[Thông báo] Gia hạn nộp học phí

Gia hạn nộp học phí
01/03/2015 21:21 PM Chi tiết

[Thông báo] Thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 khóa 12

Thông báo thời khóa biểu HK II năm học 2014-2015 khóa 12
21/01/2015 09:12 AM Chi tiết

[Thông báo] Lịch học kỳ 2 các lớp mở riêng cho SV K6, 7, 8

Lịch học kỳ 2 các lớp mở riêng cho SV K6, 7, 8
21/01/2015 09:07 AM Chi tiết

[Thông báo] Cấp mã số thuế

V/v cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đối với các cá nhân có thu nhập trên 09 triệu đồng/tháng
21/01/2015 09:06 AM Chi tiết

[Thông báo] Lịch cấp tiền cho SV được miễn giảm học phí NH 2013-2014_Bổ sung

Lịch cấp tiền cho SV được miễn giảm học phí NH 2013-2014_Bổ sung
21/01/2015 09:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2015

V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2015 đối với sinh viên khóa 6,7,8 hệ đại học chính quy
20/01/2015 08:37 AM Chi tiết

Thay đổi địa chỉ cơ quan BGD-ĐT

Thay đổi địa chỉ cơ quan BGD-ĐT
20/01/2015 08:35 AM Chi tiết

Luật giao thông

Tuyên truyền Luật giao thông.
20/01/2015 08:31 AM Chi tiết

Điểm CC&KT học phần Hóa Đại cương K12

Điểm CC&KT học phần Hóa Đại cương L04, L05 kỳ 1 NH 2014-2015
20/01/2015 08:26 AM Chi tiết