[Thông báo] Nghỉ tết dương lịch 2015

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2015
19/12/2014 16:38 PM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định miễn giảm học phí kỳ 1 NH 2014-2015 cho sinh viên K12

Quyết định miễn giảm học phí kỳ 1 NH 2014-2015 cho sinh viên K12
19/12/2014 16:36 PM Chi tiết

Điểm kiểm tra giữa kỳ I năm học 2014-2015 môn Hóa đại cương K12

Điểm kiểm tra giữa kỳ I năm học 2014-2015 môn Hóa đại cương K12
17/12/2014 20:36 PM Chi tiết

Serminar khoa học

Serminar khoa học "Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc đặc trưng vật liệu sét chống Titan ứng dụng cho quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm"
11/12/2014 12:32 PM Chi tiết

[Thông báo] TKB hoc kỳ 2 năm học 2014 - 2015 các khóa 9,10,11

TKB hoc kỳ 2 năm học 2014 - 2015 các khóa 9,10,11
11/12/2014 12:27 PM Chi tiết

[Thông báo] Nhận bằng tốt nghiệp K6, 7, 8

Nhận bằng tốt nghiệp K6, 7, 8
11/12/2014 12:21 PM Chi tiết

[Thông báo] Thu học phí kỳ 2 NH 2014-2015 của K9, 10, 11

Thu học phí kỳ 2 NH 2014-2015 của K9, 10, 11
11/12/2014 12:19 PM Chi tiết

Điểm CC & KT môn Hóa phân tích L02 _K10

Điểm CC & KT môn Hóa phân tích L02 _K10
04/12/2014 21:08 PM Chi tiết

ĐIỂM CC & KT MÔN PHÂN TÍCH HÓA LÝ K10

ĐIỂM CC & KT MÔN PHÂN TÍCH HÓA LÝ K10
02/12/2014 20:33 PM Chi tiết

Q/Đ công nhận tốt nghiệp hệ liên thông CĐ lên ĐH nghành Hóa học đợt tháng 11 năm 2014

Q/Đ công nhận tốt nghiệp hệ liên thông CĐ lên ĐH nghành Hóa học đợt tháng 11 năm 2014
02/12/2014 20:04 PM Chi tiết

[Thông báo] Điểm CC&KT học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 10

Điểm CC&KT học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 10
02/12/2014 20:00 PM Chi tiết

[Thông báo] Lịch học dự kiến kỳ 2 NH 2014-2015 khóa 12

Lịch học dự kiến kỳ 2 NH 2014-2015 khóa 12
02/12/2014 19:58 PM Chi tiết

Hội nghị quốc tế về Hóa học

Cán bộ giảng viên khoa Hóa học tham dự Hội nghị quốc tế về Hóa học
02/12/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] MỜI DỰ SEMINAR KHOA HỌC!

Thời gian: 16h30 ngày 29 tháng 11 năm 2014Địa điểm: Giảng đường M503 – Trường Đại học Khoa học
27/11/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] TKB dự kiến học kỳ II NH 2014-2015

TKB dự kiến học kỳ II các khóa K9, K10, K11 NH 2014-2015
24/11/2014 21:13 PM Chi tiết