[Thông báo] Q/Đ bổ sung danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí NH 13_14 và trợ cấp XH kỳ 2 năm học 13_14

Q/Đ bổ sung danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí NH 13_14 và trợ cấp XH kỳ 2 năm học 13_14
30/09/2014 21:40 PM Chi tiết

[Thông báo] SEMINAR KHOA HỌC

Tên đề tài:   Tổng hợp và đặc trưng phức sắt – Polymaltose. Chủ nhiệm đề tài: Amke Nimmrich. Thời gian báo cáo: 15h15’, thứ 4 ngày 01 tháng 10 năm 2014. Địa điểm: Tại phòng Hội thảo tầng 4 nhà Hiệu bộ.
30/09/2014 21:31 PM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách thực hành hóa học Đại cương kỳ I 2014

Danh sách thực hành hóa học Đại cương kỳ I 2014
28/09/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách thực hành hóa học phân tích kỳ I 2014

Danh sách thực hành hóa học phân tích kỳ I 2014
28/09/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Công văn về kế hoạch dạy môn cuốn chiếu và mức thu học phí hệ văn hóa dự bị

Công văn về kế hoạch dạy môn cuốn chiếu và mức thu học phí hệ văn hóa dự bị
23/09/2014 08:43 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách thực hành hóa hữu cơ không chuyên

Danh sách thực hành hóa hữu cơ không chuyên
22/09/2014 16:12 PM Chi tiết

[Thông báo] Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Khoa Hóa học trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên chức và sinh viên, học viên quan tâm, đến dự lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của ThS. Phạm Thế Chính.
18/09/2014 20:40 PM Chi tiết

[Thông báo] Trả tiền miễn giảm học phí NH 2013_2014

Trả tiền miễn giảm học phí NH 2013_2014
17/09/2014 20:22 PM Chi tiết

[Thông báo] Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp tại trường

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp tại trường
23/08/2014 21:55 PM Chi tiết

[Thông báo] V/v nghỉ học ngày 23/08/14

V/v nghỉ học ngày 23/08/14
23/08/2014 21:51 PM Chi tiết

Điểm học kỳ hè năm học 2013-2014

Điểm học kỳ hè năm học 2013-2014
19/08/2014 11:51 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau đại học
07/08/2014 11:28 AM Chi tiết

[Thông báo] Lịch thi chính thức học kỳ hè 2014 - 2015

Lịch thi chính thức học kỳ hè 2014 - 2015
24/07/2014 21:03 PM Chi tiết

Thông báo tuyển sinh SĐH theo đề án 911

Thông báo tuyển sinh SĐH theo đề án 911
06/07/2014 10:33 AM Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2014

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2014
06/07/2014 10:32 AM Chi tiết