Lịch sử phát triển


Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập khoa Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Từ đây, Bộ môn Hóa học đã được hình thành và trở thành một trong 4 bộ môn đầu tiên của Khoa Khoa học Tự nhiên. Với dấu mốc này, tiền thân của Khoa Hóa học chính thức được khai sinh. Nhiệm vụ ban đầu của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực Hóa học; Giảng dạy chương trình đại cương cho sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến năm 2003, Khóa sinh viên Cử nhân Hóa học đầu tiên đã được tuyển sinh.

Năm 2010, cùng với sự phát triển không ngừng về quy mô và chất lương của Nhà trường, Bộ môn Hóa học cũng từng bước lớn mạnh. Ngày 20 tháng 07 năm 2010, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định số 923/QĐ-ĐHTN thành lập Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học.

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học giờ đây đã từng bước phát triển cả về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quy mô tuyển sinh của Khoa gồm 3 ngành đào tạo Đại học: Cử nhân Hóa học, Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Cử nhân Hóa dược; 01 ngành đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ Hóa phân tích; 01 ngành đào tạo Liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học ngành Cử nhân Hóa học.

Khoa Hóa học là một đơn vị có đội ngũ cán bộ giảng dạy đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ cấu tổ chức gồm 02 Bộ môn, 01 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, vị thế và uy tín của Khoa đang dần được củng cố và nâng cao; cơ sở vật chất đang dần được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao. Văn hóa hoạt động trong Khoa cũng dần được xác lập, tạo môi trường thân thiện, cởi mở. Đó là những điều kiện quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của Khoa trong những năm kế tiếp.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Hóa học 15 năm thành lập

Ban Chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ:

PGS.TS. Nguyễn Đăng Đức

Trưởng Bộ môn Hóa học

Giai đoạn: 2002 - 2010

ThS. Cù Xuân Chánh

Phó trưởng Bộ môn Hóa học

Giai đoạn: 2002 - 2006

PGS.TS. Dương Nghĩa Bang

Trưởng Khoa Hóa học

Giai đoạn: 2010 - 2017

PGS.TS. Phạm Thế Chính

Phó trưởng Khoa - giai đoạn 2016 - 2017

Trưởng Khoa, giai đoạn: 2017 - 2021

TS. Bùi Minh Quý

Phó trưởng khoa

Giai đoạn: 2008 - 2021
Trưởng Khoa 
Giai đoạn : 2021 - nay

 

                                                                                               PGS.TS Vương Trường Xuân

                                                                                                Phó Trưởng khoa

                                                                                                Giai đoạn: 10/2021 đến nay.

 


Bài viết khác