Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh

 

Khoa Hóa học có sứ mệnh chung với sứ mệnh của Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên: "Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học,chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tầm nhìn

Khoa Hóa học thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên tiến tới trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực, chất lượng cao cả về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng chuyển giao công nghệ, có vị thế trong hệ thống các viện nghiên cứu Hóa học, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và trên thế giới.

 


Bài viết khác