TIN TỨC | TRANG CHỦ

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Thái Nguyên ...

Ngày 14/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc ...

KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ ...

KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM ...

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng cao quý dành cho các công trình ...

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – ĐƠN VỊ THỨ HAI ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH ...

CHÀO TÂN SINH VIÊN K21 KHOA HÓA HỌC

Ngày 08/10/2023, trong tiết trời thu mát dịu, Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học, ĐHTN tổ chức ...

TNUS THAM GIA HỘI THẢO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN FOREST

Dự án FOREST (Future Oriented Chemistry) thuộc chương trình Nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo ...

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ HÓA HỌC

Ngày 30/07/2023 tại các Phòng Bảo vệ luận văn - Trường Đại học Khoa học, các học viên Cao học chuyên ...

Giảng viên Adrián de la Fuente Ballesteros- Đại học Valladolid, Tây Ban Nha đến trao đổi nghiên ...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Đại học Valladolid Tây Ban Nha, từ ngày ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

VŨ NGỌC TUYÊN – CỰU SINH VIÊN CỬ NHÂN HÓA K2

Anh Vũ Ngọc Tuyên - cựu sinh viên cử nhân Hóa K2, trường Đại học Khoa học ĐH Thái Nguyên, vốn là ...

BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ SGS VIỆT NAM TNHH

BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ SGS VIỆT NAM TNHH