TIN TỨC | TRANG CHỦ

Giải Thể thao CBVC, NLĐ Trường Đại học Khoa học năm 2022

Giải Thể thao CBVC, NLĐ Trường Đại học Khoa học năm 2022

Sinh viên Công nghệ kỹ thuật Hóa K17 đi thực tập thực tế

Tập thể sinh viên K17 đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 công ty nhà máy, đó là công ty khai thác ...

Tuyển sinh Thạc sĩ Hóa Phân tích năm 2022

Khoa Hóa tuyển sinh ngành Thạc sĩ Hóa phân tích năm 2022

Dự án quốc tế "Hóa học định hướng tương lai ” (FOREST)”

Dự án "Hóa học định hướng tương lai”, gọi tắt là “Forest”, lấy chữ cái đầu tên dự án "Future Oriented ...

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K13 ( KHOÁ 2019-2021)

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K13 ( KHOÁ 2019-2021)

SEMINAR KHOA HỌC KHOA HÓA HỌC 10-2021

CÔNG BỐ QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ HÌNH ẢNH TRONG CÔNG BỐ QUỐC TẾ

GIẤY MỜI THAM DỰ SEMINAR KHOA HỌC 2021

GIẤY MỜI THAM DỰ SEMINAR KHOA HỌC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020-2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020-2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022

Vinh danh Tân Cử nhân xuất sắc toàn khoá - nữ sinh đam mê nghiên cứu khoa học - Trần Minh ...

Vinh danh Tân Cử nhân xuất sắc toàn khoá - nữ sinh đam mê nghiên cứu khoa học - Trần Minh ...

Hội nghị CNVC Khoa Hóa học năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, 8h30 sáng ngày 29/9/2021, Khoa Hóa học - Trường Đại học ...

Tuần sinh hoạt công dân K19 Khoa Hóa học

Tuần sinh hoạt đầu khoá năm 2021 của các tân sinh viên khoa Hóa học rất đặc biệt, với những kỷ niệm ...

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN HỌC TẬP TẠI KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN?

Xã hội hiện nay đang cần sự trợ giúp của tất cả các ngành nghề trong đó ngành Hóa học đóng vai trò ...

« 1234 »