Hoạt động sinh viên | SINH VIÊN

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 cùng các sinh viên Khoa Hóa

Dân tộc ta vốn có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; “tôn sư trọng đạo”, truyền thống tốt đẹp đó ...

SINH VIÊN K12 VỚI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN K12 VỚI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

NHỮNG KẾT QUẢ VIỆC LÀM BAN ĐẦU CỦA SINH VIÊN HÓA HỌC K10 ĐÃ TỐT NGHIỆP

NHỮNG KẾT QUẢ VIỆC LÀM BAN ĐẦU CỦA SINH VIÊN HÓA HỌC K10 ĐÃ TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT

SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT

Cô sinh viên ngành Hóa dược với nhiều thành tích đáng nể

Đào Thị Thu Hà - cô sinh viên lớp Hóa dược K13 được biết đến là thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ...

Nguyễn Ngọc Tùng – Cựu sinh viên Cử nhân Hóa học K2

Tuổi trẻ tài năng và thành đạt

Cử nhân Hóa K1 (2003 - 2007) - Trường Đại học Khoa học

Sau 10 năm tốt nghiệp ra trường

Cử nhân Hóa k5 (2007 - 2011)

Hồi ký thời sinh viên dưới mái trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Cử nhân Hóa K3 niên khóa 2005-2009

Ngày ấy - Bây giờ