Hoạt động sinh viên | SINH VIÊN

Cô sinh viên ngành Hóa dược với nhiều thành tích đáng nể

Đào Thị Thu Hà - cô sinh viên lớp Hóa dược K13 được biết đến là thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ...

Nguyễn Ngọc Tùng – Cựu sinh viên Cử nhân Hóa học K2

Tuổi trẻ tài năng và thành đạt

Cử nhân Hóa k5 (2007 - 2011)

Hồi ký thời sinh viên dưới mái trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Cử nhân Hóa K3 niên khóa 2005-2009

Ngày ấy - Bây giờ