Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Ngày 14/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Thái Nguyên năm 2023, tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Trường Đại học Khoa học có: PGS.TS.Phạm Thế Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (ĐHKH); TS. Trần Xuân Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Đối ngoại và Tuyển sinh và đại diện giảng viên tham gia hỗ trợ các giáo viên, học sinh trung học thực hiện các dự án nghiên cứu tại cuộc thi.

KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI BẮC NINH

KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI BẮC NINH


Video hoạt động tiêu biểu