Hoạt động Khoa học công nghệ | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng cao quý dành cho các công trình ...

HỘI THẢO KHOA HỌC “ HÓA HỌC ỨNG DỤNG”

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học, thành lập Khoa Hóa học (24/10/2002 ...

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K14 (KHOÁ 2020-2022)

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K14 (KHOÁ 2020-2022)

Hội thảo khoa học " Hóa học Ứng dụng năm 2022"

Hội thảo khoa học " Hóa học Ứng dụng năm 2022" do Khoa Hóa học tổ chức vào 13h30 ngày ...

Bản tin KHCN số chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ và 47 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN ...

Bản tin KHCN số chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ và 47 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt ...

Bản tin KHCN số 88 tháng 4-2022

Bản tin KHCN số 88 tháng 4-2022

Dự án quốc tế "Hóa học định hướng tương lai ” (FOREST)”

Dự án "Hóa học định hướng tương lai”, gọi tắt là “Forest”, lấy chữ cái đầu tên dự án "Future Oriented ...

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Hóa học trong xu thế hội nhập và phát ...

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển ...

Bản tin KHCN số 80 tháng 8-2021

Bản tin KHCN số 80 tháng 8-2021

Thông báo số 3 - về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và gia hạn gửi bài Hội nghị Xúc tác và ...

Thông báo số 3 - về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và gia hạn gửi bài Hội nghị Xúc tác và Hấp ...

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Hóa dược K15 và Công nghệ kỹ thuật Hóa K15

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng ...

BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020-2021

Nghiêm thu đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên của Khoa Hóa học với ...

« 123 »