LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K14 (KHOÁ 2020-2022)


LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K14 (KHOÁ 2020-2022)

Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ được xem là công trình tổng kết cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của các học viên khi đào tạo ở bậc thạc sĩ. Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 16/10/2021, khoa Hoá học Trường Đại học Khoa Học đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 2 cho 10 học viên chuyên ngành Hoá phân tích, khoá K14 (2020 – 2022).

Buổi bảo vệ luận văn có sự tham gia của các thầy cô giáo của khoa Hoá học - Trường Đại học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên và một số các thầy cô giáo có chuyên môn và kinh nghiệm hang đầu ở lĩnh vực Hoá phân tích, vật liệu tại trường Đại học Tự Nhiên Hà Nội và Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam như:

  1. PGS.TS. Ngô Quốc Anh, Viện trưởng - viện Hoá học, viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.
  2. PGS.TS. Từ Bình Minh, Khoa Hoá học, trường đại học KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội
  3. TS. Lê Trọng Lư, Phó Viện Trưởng - Viện kĩ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.
  4. PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Loan – Khoa Hóa học trường đại học Sư Phạm – ĐHTN

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Hoá phân tích đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Mặc dù trong quá trình học cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm thực nghiệm bởi dịch COVID-19 nhưng theo kết quả đánh giá chung, các luận văn được bảo vệ có tính thực tiễn cao, có tính mới, hàm lượng khoa học cao. Luận văn được các thầy cô trong hội đồng đánh giá có ý nghĩa cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn.  Các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Đặc biệt, các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu. Sau khi trả lời các câu hỏi, Hội đồng thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, 10 học viên đều bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đạt loại giỏi. Chủ tịch Hội đồng kết luận sau khi học viên cao học chỉnh sửa lại nội dung luận văn theo quyết nghị của Hội đồng, luận văn sẽ được đóng cuốn nộp lại ở Phòng Sau Đại học, Thư viện trường và lưu tại Thư viện của trường Đại Học Khoa học.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

Học viên chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng

Học viên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô Khoa Hóa học trường Đại học Khoa học

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Học viên báo cáo luận văn trước hội đồng

 


Bài viết khác