Sau đại học | ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐẶT 1 NĂM 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐẶT 1 NĂM 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2024

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K15 ( KHOÁ 2021-2023)

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K15 ( KHOÁ 2021-2023)

Tuyển sinh Thạc sĩ Hóa phân tích

Khoa Hóa học tuyển sinh ngành Thạc sĩ Hóa phân tích

LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ THÁNG 06 NĂM 2020

Ngày 06 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Khoa học đã long trọng tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ, ...

Đào tạo trình độ Thạc sĩ Hóa phân tích

Mã ngành: 60440118; Thời gian đào tạo: 2 năm

Lễ trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích khóa 2016 - 2018

Tân thạc sĩ Nguyễn Chí Huy thay mặt cho 144 tân thạc sĩ phát biểu cảm nghĩ đến Nhà trường..