Học bổng - Du học | SINH VIÊN

Sinh viên giảng viên Khoa Hóa học nhận học bổng Vallet năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học vinh dự có 02 cán bộ giảng viên và 02 sinh viên xuất sắc nhận ...

Sinh viên khoa Hóa học vinh dự nhận học bổng Vallet 2023

Trao học bổng Vallet cho sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc khu vực miền Bắc Ngày 7-9, ...