Liên thông - liên kết | ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo hệ Liên thông lên trình độ Đại học

Thời gian đào tạo 18 tháng, tốt nghiệp ĐHCQ cử nhân Hóa học

Tổng kết và Lễ trao bằng tốt nghiệp liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học khóa ...

Tân cử nhân Hoàng Thị Kiều Anh vinh dự thay mặt cho 222 sinh viên tốt nghiệp lên sân khấu phát biểu ...

Tổng kết và Lễ trao bằng tốt nghiệp liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học khóa ...

Trong đợt tốt nghiệp này, ngành Hóa học có 194/197 sinh viên được tốt nghiệp trong đó có 4 SV tốt ...