THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Sinh viên khoa Hóa học vinh dự nhận học bổng Vallet 2023

Sinh viên khoa Hóa học vinh dự nhận học bổng Vallet 2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

Bản tin KHCN số 89 tháng 5-2022

Bản tin KHCN số 89 tháng 5-2022

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐHKH"

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐHKH"

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Bản tin KHCN số 87 tháng 3-2022

Bản tin KHCN số 87 tháng 3-2022

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 ngành Hóa phân tích

Bản tin KHCN số 81 tháng 9-2021

Bản tin KHCN số 81 tháng 9-2021

« 1234 »