THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Sinh viên khoa Hóa học vinh dự nhận học bổng Vallet 2023

Sinh viên khoa Hóa học vinh dự nhận học bổng Vallet 2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HÓA HỌC – SINH HỌC BẰNG TIẾNG ...

Bản tin KHCN số 89 tháng 5-2022

Bản tin KHCN số 89 tháng 5-2022

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐHKH"

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường ĐHKH"

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Bản tin KHCN số 87 tháng 3-2022

Bản tin KHCN số 87 tháng 3-2022

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 ngành Hóa phân tích

Bản tin KHCN số 81 tháng 9-2021

Bản tin KHCN số 81 tháng 9-2021

Thông báo v/v xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm ...

Thông báo v/v xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm ...

Tuần sinh hoạt công dân K19 Khoa Hóa học

Tuần sinh hoạt đầu khoá năm 2021 của các tân sinh viên khoa Hóa học rất đặc biệt, với những kỷ niệm ...

Tổ chức các lớp học phần học kỳ hè năm học 2020-2021

Tổ chức các lớp học phần học kỳ hè năm học 2020-2021

« 123 »