LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K13 ( KHOÁ 2019-2021)


LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K13

( KHOÁ 2019-2021)

 

Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ được xem là công trình tổng kết cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của các học viên khi đào tạo ở bậc thạc sĩ. Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 17/10/2021, khoa Hoá học Trường Đại học Khoa Học đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 06 học viên chuyên ngành Hoá phân tích, khoá K13 (2019 – 2021). Trong tình hình diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19, buổi báo cáo đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Buổi bảo vệ luận văn có sự tham gia của các thầy cô giáo của khoa Hoá học - Trường Đại học Khoa Học -  ĐH Thái Nguyên và một số các thầy cô giáo có chuyên môn và kinh nghiệm ở lĩnh vực Hoá phân tích như:

  1. PGS.TS. Vũ Đức Lợi viện Hoá học, viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.
  2. PGS.TS. Từ Bình Minh khoa Hoá học, trường đại học KHTN – ĐH Quốc gia Hà Nội
  3. PGS.TS. Dương Thị Tú Anh khoa Hoá học, Trường đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên
  4. PGS.TS. Dương Nghĩa Bang, Hội đồng chức danh nhà nước

 

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Hoá phân tích đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm thực nghiệm bởi dịch COVID-19 nhưng theo kết quả đánh giá chung, các luận văn được bảo vệ có tính thực tiễn cao, có tính mới, hàm lượng khoa học cao. Các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Đặc biệt, các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, các thầy cô trong Hội đồng cũng đưa ra các ý kiến đóng góp, chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn. 06 học viên đều bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đạt loại giỏi.

 

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ:

 

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ

Học viên trình bày kết quả nghiên cứu trực tuyến

 

 

 

Hội đồng họp tại điểm cầu Thái Nguyên

Tin bài: Vương Trường Xuân – Khoa Hóa học

 

 


Bài viết khác