Tuyển dụng nhân sự ngành hóa


ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

SH: BMK-TT01-BM01

LBH: 03

NHL: 24.02.20

TST: 1/10

 

 

Đơn vị đề nghị: TTKN2 Hà Nội

                    Ngày đề nghị: 13/10/2020

Thời điểm cần bổ sung nhân sự:

Tháng 10-12/2020

Số lượng nhân sự: 02

 

Yêu cầu năng lực:

TT

Vị trí công việc

Mô tả (kinh nghiệm, học vấn…)

1

 

Chuyên viên kiểm nghiệm Hữu cơ

YÊU CẦU

- Giới tính: Nam

- Tuổi: 23-40

- Trinh độ học vấn: Trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành: phân tích hóa học, hóa hữu cơ,  hóa thực phẩm, hóa dược…

- Kinh nghiệm làm việc (nếu có): tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm.

  • Kỹ năng làm việc:

+ Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc nhanh, biết cách tổ chức công việc

+ Chịu được áp lực trong công việc

 +Ham học hỏi, Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

  • Mô tả công việc:

+ Kiểm nghiệm mẫu lĩnh vực hữu cơ

+ Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

2

Nhân viên kiểm nghiệm hóa vô cơ

 YÊU CẦU

- Giới tính: Nam

- Tuổi: 25-40

- Trinh độ học vấn: Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: phân tích hóa học, hóa thực phẩm, kỹ thuật môi trường, hóa dược…

- Kinh nghiệm làm việc (nếu có): ≥ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học.

 Kỹ năng làm việc:

+ Nhanh nhẹn, biết cách sắp xếp lên kế hoạch thực hiện công việc

+ Chịu được áp lực trong công việc

+ Ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

+ Am hiểu hệ thống quản lý PTN theo ISO 17025: 2017

+ Thông thạo các kỹ năng phân tích thuộc lĩnh vực hóa lý cơ bản, phân tích nguyên tố

  • Mô tả công việc:

+ Quản lý điều hành phòng kiểm nghiệm hóa vô cơ

+ Xử lý, phân tích mẫu thuộc lĩnh vực hóa vô cơ.

+ Phát triển phương pháp mới …

+ Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

 

 

 

Ghi chú: Do tính chất yêu cầu của từng vị trí làm việc khác nhau. Trưởng đơn vị mô tả cụ thể chi tiết đối với từng vị trí đơn vị mình cần tuyển dụng.

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo khác