TNUS THAM GIA HỘI THẢO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN FOREST


Dự án FOREST (Future Oriented Chemistry) thuộc chương trình Nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học, là dự án Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học gồm có tám thành viên trong đó có Trường ĐHKH.  

Ngày 1 và 2 tháng 8 năm 2023, tại trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội, Việt Nam tổ chức hội thảo giữa các thành viên tại Việt Nam và điều phối dự án FOREST. Thành phần tham dự gồm Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học sư phạm Kĩ thuật Hồ CHí Minh, Trường Đại học khoa học- Đại học Huế với sự chủ trì của điều phối viên dự án GS. Janerik Lundquist (Đại học Linköping, Thủy Điển). 

Dự án Forest được thực hiện từ đầu năm 2021, đã có nhiều cuộc họp, gặp mặt diễn ra. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên các cuộc họp, gặp mặt đều thực hiện online. Đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp của điều phối viên dự án Janerik Lundquist (LiU) với các thành viên dự án tại Việt Nam.

Trong ngày 01/8, GS. Janerik Lundquist gửi lời chào đến các thành viên dự án, giới thiệu thành viên mới: HCMUTE, HUSC; giới thiệu khái quát về dự án FOREST, … Đại diện VNUF và TNUS đã cập nhật tiến độ và kết quả các hoạt động mà mỗi trường đã triển khai trong khuôn khổ dự án FOREST. Trong ngày 2/8, cuộc hội thảo đã thống nhất được các nội dung sẽ thực hiện tiếp theo của dự án. Sự kiện diễn ra gần nhất là chương trình “Summer school” sẽ tổ chức tại trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội, thời gian: 28/8 – 1/9/2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO

                                                                        GS. Janerik Lundquist phát biểu khai mạc.

                                      PGS. TS. Lê Xuân Phương (VNUF)  trình bày các kết quả chính đã đạt được.

                                             TS. Vương Trường Xuân (TNUS)  trình bày các kết quả chính đã đạt được.

                                                               TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu về HCMUTE.

                                                                              TS. Trần Thị Ái Mỹ giới thiệu về HUSC.

 

                                                                                           Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 


 

 

 

 

 

 


Bài viết khác