NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH


Trong hai ngày ngày 14 và 15/05/2024, Khoa Hoá học tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2024 - 2025, đồng thời tạo diễn đàn để các sinh viên trao đổi, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Các bạn sinh viên đã thể hiện sự tự tin, khả năng thuyết trình khi trình bày báo cáo khoa học. Chất lượng báo cáo khoa học của sinh viên cũng được nâng lên. Trước hội đồng khoa học, các em sinh viên đã tự tin trình bày nội dung nghiên cứu của mình. Sau mỗi phần trình bày của sinh viên, hội đồng khoa học đặt các câu hỏi để làm rõ hoặc gợi mở một số vấn đề.

Sinh viên trình bày và trả lời câu hỏi của hội đồng

Tất cả các báo cáo được hội đồng đánh giá cao và đạt kết quả xuất sắc. Báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2024 thực sự là buổi trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề khoa học giữa sinh viên và các thầy cô. 

Hội đồng 1

Hội đồng 2

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ở một trường Đại học nghiên cứu như Trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên. Qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các em sinh viên được thoả mãn niềm đam mê khám phá, tìm tòi, đồng thời giúp các em trưởng thành hơn về tư duy. Đây là những yếu tố quan trọng, là tiền đề để các em có những bước thành công trong sự nghiệp.

 


Bài viết khác