KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI BẮC NINH


KHOA HÓA HỌC HƯỚNG TỚI ĐƯA THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI BẮC NINH

 

Với mục đích cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo của khoa Hóa học, ngày 11.12.2023 Khoa Hóa học kết hợp dẫn đoàn sinh viên thực tập, đồng thời đến thăm và làm việc với công ty TNHH Dược phẩm Nasaki và công ty Dược phẩm & Thương mại Phương Đông tại tỉnh Bắc Ninh.

Hằng năm, Khoa Hóa học luôn tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tập tốt nghiệp tại các Công ty trên và một số cơ sở sản xuất khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sinh viên được tham gia dây chuyền sản xuất, tiếp cận với các bộ phận thiết kế, kỹ thuật, nghiên cứu mẫu, phát triễn mẫu… qua đó tiếp cận các khâu sản xuất cụ thể, tích lũy thêm kỹ năng nghề nghiệp.

Đặc biệt, Nhà trường và Khoa luôn chú trọng việc gắn kết bền vững với các doanh nghiệp nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp và xã hội hiện nay. Đồng thời sự kết nối này cũng là cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, Khoa Hóa học đã thực hiện thăm quan, khảo sát các cơ sở sản xuất, từ đó cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó giữa khoa và doanh nghiệp trong thời gian qua, thấy được môi trường làm việc thực tiễn ở các doanh nghiệp, nắm bắt xu hướng ngành nghề để có động cơ, ý thức học tập cũng như định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho người học.

 

Một số hình ảnh thăm quan tại các cơ sở sản xuất:


Bài viết khác