Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức


Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: Số chỉ tiêu tuyển dụng là 24 người vào 10 vị trí việc làm. Trong đó:

- Vị trí nghiên cứu viên bào chế: 05 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên dược lý: 01 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên đông dược-dược liệu: 03 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên nghiên cứu phát triển: 02 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên mỹ phẩm: 02 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên nguyên liệu: 03 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên vật lý đo lường: 01 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên vi sinh: 01 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên chất chuẩn-chất đối chiếu: 01 chỉ tiêu

- Vị trí nghiên cứu viên tương đương sinh học: 05 chỉ tiêu

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

- Trình độ đào tạo:

+ Nhóm vị trí nghiên cứu viên bào chế, nghiên cứu viên nguyên liệu, nghiên cứu viên đông dược-dược liệu, nghiên cứu viên mỹ phẩm, nghiên cứu viên vật lý đo lường, nghiên cứu viên chất chuẩn-chất đối chiếu, nghiên cứu viên nghiên cứu phát triển: Có bằng tốt nghiệp đại học dược, hóa học trở lên.

+ Nhóm vị trí nghiên cứu viên dược lý, nghiên cứu viên vi sinh: Có bằng tốt nghiệp đại học dược, sinh học trở lên.

+ Nhóm vị trí nghiên cứu viên tương đương sinh học: Có bằng tốt nghiệp đại học dược, sinh học hoặc hóa học trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

3. Hình thức tuyển dụng: Hình thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng.

4. Nội dung xét tuyển viên chức:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

b) Vòng 2: Thi viết.

5. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/người dự tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

6. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/02/2022 đến ngày 23/3/2022.

(Phiếu Đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

7. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển có thể đến nộp trực tiếp, hoặc gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức cán bộ - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

(Địa chỉ: Số 48 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 024.3825.6926).

Thông tin chi tiết tại: https://nidqc.gov.vn/

Download: Phiếu đăng ký dự tuyển


Bài viết khác