Cử nhân Hóa học K9


TT

Họ và tên

Quê quán

Công việc hiện tại

Xếp loại TN

1

Cao Thị Bình Minh

Phú Châu- Đông Hưng-Thái Bình

Chờ việc làm

Giỏi

2

Tống Thị Hằng

Bắc lũng- Lục Nam- Bắc giang

Canon

Khá

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Hương Sơn- Thái Nguyên

P. KTCN nhà máy Cốc Hóa- công ty Gang thép Thái Nguyên

Khá

4

Hứa Thị La

Hưữ Lũng- Lạng Sơn

SGS Núi pháo

Khá

5

Phạm Hoàng Thư

Lục Yên- Yên Bái

Chờ việc làm

Khá

6

Phan Mai Tuyết

Yên Hân- Chợ Mới- Bắc Kan

Chờ việc làm

Khá

7

Nguyễn Thị Vui

Phức Đức- Sài sơn- Quốc oai- Hà Nội

Chờ việc làm

Khá

8

Trần Ngọc Hải

Ngọc Lũ- Bình Lục- Hà Nam

quản lý sản xuất- Công ty TNHH Glonics- Thái Nguyên

Khá

9

Trương Thùy Dung

Hưng Hà- Thái Bình

Quản lý sản xuất- Sam sung Thái Nguyên

Giỏi

10

Nguyễn Thị Nhung

Bắc Ninh

KCS công ty DƯợc phẩm và thương mại Phương Đông

Giỏi

11

Đinh Thị Hồng Thanh

Không có địa chỉ

Liên lạc

 

Khá

12

Nguyễn Van Thuân

Không có địa chỉ liên lạc

Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự

Khá

 
 

Bài viết khác