Cử nhân Hóa học K6


STT

Họ và Tên

Xếp loại TN

Cơ quan làm việc

1

Đỗ Văn

Đan

TB

Viện hạt nhân Đà Lạt

2

Lê Thị

Băng

TB

Viện NC Da giầy-Hà Nội

3

LôI Văn

Danh

Khá

Không có đ/c liên lạc

4

Nguyễn Anh

Dũng

Khá

Công ty CP Lions Việt Nam

5

Bùi Thị

Duyên

Khá

Không có đ/c liên lạc

6

Nguyễn T Hải

Duyên

Giỏi

Phòng VLHK-NLTL viện kỹ thuật quân sự PKKQ

7

Hoàng Trường

Giang

Khá

Không có đ/c liên lạc

8

Hoàng Thị Thiên

Hương

Khá

THPT Vùng cao Việt Bắc-Thái Nguyên

9

Bùi Thị

Khá

Công ty Diana Bắc Ninh-Bắc Ninh

10

Phạm Thanh

Hải

Khá

Không có đ/c liên lạc

11

Phùng Việt

Hải

Khá

Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21

12

Lê T Mỹ

Hạnh

Khá

THPT Hoàng Quốc Việt-Võ Nhai-Thái Nguyên

13

Hoàng Thị

Hường

Khá

KTV tại SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên

14

Nguyễn Hữu

Hiệp

TB

Không có đ/c liên lạc

15

Hoàng Thị

Hoàn

TB

Không có đ/c liên lạc

16

Hoàng Thị Thanh

Hoa

Khá

TTGDTX huyện Ba Chẽ-Quảng Ninh

17

Phan Văn

Huấn

TB

Không có đ/c liên lạc

18

Nguyễn T Bích

Huệ

Khá

THPT Lương Phú-Phú Bình-Thái Nguyên

19

Nguyễn T Thanh

Huyền

Khá

THPT Dân lập Hùng Vương-Văn Lâm-Hưng Yên

20

Nguyễn T Thanh

Huyền

Khá

THPT Phù Cừ-Hưng Yên

21

Nguyễn Thị

Lành

Giỏi

THPT Nguyễn Thái Bình-Thái Bình

22

Nguyễn Thị

Lan

Giỏi

KTV tại Viglacera Đông Triều-Quảng ninh

23

Phạm Văn

Luân

TB

Không có đ/c liên lạc

24

Nguyễn Thị

Mai

Khá

THCS Giao Hà – Giao Thủy –Nam Định

25

Hoàng Thị

Ngân

Khá

Không có đ/c liên lạc

26

Mông Thị

Ngà

Giỏi

KTV tại SGS Việt Nam-Đại từ-Thái Nguyên

27

Nguyễn Thị

Ngà

Khá

KTV tại công ty luyện kim đen-Trại Cau-Đồng Hỷ-TN

28

Tô Thị

Nga

Khá

THCS Trần Quốc Toản-Hạ Long-Quảng Ninh

29

Trần Thị Phương

Nga

Khá

Không có đ/c liên lạc

30

Nông Thị

Ngoạt

Khá

Không có đ/c liên lạc

31

Chu Hồng

Nhung

Khá

TT KN dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Thái Nguyên

32

Lê Thị

Nhung

Khá

KTV nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

33

Năng Hồng

Nhung

Khá

Không có đ/c liên lạc

34

Đỗ Thị

Phương

Khá

KTV SGS Việt Nam- Thái Nguyên

35

Vũ Thị Hương

Quỳnh

Khá

Không có đ/c liên lạc

36

Trần Văn

Sang

TB

KFC Việt Nam

37.

Lê minh

Sỹ

Khá

Không có đ/c liên lạc

38.

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Khá

Không có đ/c liên lạc

39

Nguyễn Thị

Thơm

Giỏi

THPT Lương Thế Vinh-Cẩm Phả-Quảng Ninh

40

Nguyễn Ngọc

Thành

Khá

ĐH Điều dưỡng Nam Định

41

Nguyễn Thanh

Thành

Khá

Không có đ/c liên lạc

42

Lê Ngọc

Thắng

Giỏi

THPT Mỹ Đức

43

Dương Thị

Thanh

Giỏi

Đại học Sao Đỏ-Hải Dương

44

Nguyễn Thị

Thanh

Xuất sắc

Khoa hóa học-ĐH Khoa học-ĐHTN

45

Đinh T Hương

Thu

Khá

Không có đ/c liên lạc

46

Nông Thị

Thuỷ

Giỏi

Không có đ/c liên lạc

47

Vi Thị Thanh

Thuỷ

Giỏi

THPT Trần Phú-Móng Cái-Quang Ninh

48

Vũ thị Phương

Thuý

Giỏi

Trường trung cấp y Hà Nội

49

Hoàng Thu

Trà

Giỏi

THPT Trần Quốc Tuấn-Đồng Hỷ-Thái Nguyên

50

Đặng Thị

Trang

Giỏi

Cao đẳng hóa chất Việt Trì

51

Bùi Thị

Trang

Khá

KTV tại SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên

52

Nguyễn T Tố

Uyên

Khá

Công ty CPDP Quốc tế G8-Hà Nội

53

Vũ Thị Mai

Vân

Khá

THCS Cẩm Thành-Cẩm Phả-Quảng Ninh

54

Vũ Thị

Vi

Giỏi

KTV SGS Việt Nam-Đại Từ-Thái Nguyên

55

Nguyễn Thế

Việt

Khá

THCS Đạo Viện-Tuyên quang

56

Nguyễn Thị

Xuyên

Giỏi

Khoa hóa học-ĐH Khoa học-ĐHTN

57

Nguyễn Thị

Thao

Khá

THPT Phú Bình-Thái Nguyên

58

Hoàng Anh

Tuấn

TB

QC tại UJU VINA Thái Nguyên

59

Đoàn

Khuê

Giỏi

Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên

 
 

Bài viết khác