Hoạt động Khoa học công nghệ | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Hóa học trong xu thế hội nhập và phát ...

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển ...

Bản tin KHCN số 80 tháng 8-2021

Bản tin KHCN số 80 tháng 8-2021

Thông báo số 3 - về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và gia hạn gửi bài Hội nghị Xúc tác và ...

Thông báo số 3 - về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và gia hạn gửi bài Hội nghị Xúc tác và Hấp ...

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Hóa dược K15 và Công nghệ kỹ thuật Hóa K15

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng ...

BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020-2021

Nghiêm thu đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên của Khoa Hóa học với ...

Bản tin KHCN số 74 tháng 02-2021

Bản tin KHCN số 74 tháng 02-2021

Bản tin KHCN số 73 tháng 01-2021

Bản tin KHCN số 73 tháng 01-2021

Bản tin KHCN số 72 tháng 12-2020

[Bản tin] Bản tin KHCN số 72 tháng 12-2020

Bản tin KHCN số 71 tháng 11-2020

Bản tin KHCN số 71 tháng 11-2020

GIẢNG VIÊN KHOA HÓA HỌC - NGUYỄN THỊ NGỌC LINH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC ...

Ngày 01/10/2020, tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ...

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

« 12 »