BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020 CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH


BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020

CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

Ngày 26/6/2020, Khoa Hóa học đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích cho các học viên cao học khóa 2018-2020. Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ là các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành và các thầy cô có học vị Tiến sĩ Hóa học tại Khoa Hóa học.

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và các học viên cao học chuyên ngành Hóa phân tích

Buổi bảo vệ này có 8 học viên tham gia báo cáo. Các đề tài luận văn liên quan đến nhiều lĩnh vực được các nhà khoa học quan tâm hiện nay như: đánh giá các dạng tồn tại của các kim loại nặng (chì, đồng, kẽm) tại khu khai thác mỏ tại Thái Nguyên, vấn đề xử lý các kim loại nặng, vậy liệu xử lý môi trường, vật liệu chống cháy, các phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ, …

Học viên Hoàng Mạnh Linh báo cáo nội dung nghiên cứu

Buổi bảo vệ đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ, bạn bè đồng nghiệp và học viên các khóa. Đây là thành quả nghiên cứu sau nhiều nỗ lực cố gắng của các anh chị học viên cao học và các thầy cô hướng dẫn. Các báo cáo đã được đánh giá cao về chất lượng và hàm lượng khoa học. Có những luận văn đã có sản phẩm là các bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, Hội đồng đã họp và đánh giá các luận văn với kết quả 8/8 đề tài luận văn cao học được thông qua với kết quả tốt và xuất sắc. Chúc mừng các kết quả đã đạt được của các học viên cao học khóa 2018 – 2020 Khoa Hóa học, chúc các anh chị học viên cao học sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và sự nghiệp.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

 

Học viên Trần Thị Thu Hằng và các thầy cô trong hội đồng

Học viên Tô Phúc Du và các thầy cô trong hội đồng

Học viên Dương Thị Hoạt  và các thầy cô trong hội đồng

Học viên Hoàng Mạnh Linh  và các thầy cô trong hội đồng

 

Học viên Lương Thị Tuyên và các thầy cô trong hội đồng

 

Học viên Vi Thị Chuyên và các thầy cô trong hội đồng

Học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết  và các thầy cô trong hội đồng

Học viên Vũ Minh Phương và các thầy cô trong hội đồng

Tin bài: Khoa Hóa học

 

 

 

 


Bài viết khác