BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020-2021


BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020-2021

Nghiêm thu đề tài  Sinh viên Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên của Khoa Hóa học với mục đích nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đam mê, sáng tạo trong NCKH của sinh viên, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên. Thực hiện đề tài NCKH không chỉ giúp sinh viên đạt được kết quả cao trong học tập mà còn giúp sinh viên hình thành các kỹ năng mềm trong cuộc sống như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề...

Bên cạnh đó, NCKH còn giúp sinh viên hình thành tư duy phản biện, tư duy độc lập và tư duy sáng tạo. Những kỹ năng và tư duy này cùng với kiến thức được trang bị và tích lũy trong suốt thời gian học tập tại khoa Hóa học trường Đại học Khoa học, là hành trang không thể thiếu cho sinh viên trong công việc sau khi ra trường.

Qua buổi nghiệm thu đề tài NCKH lần này các thầy cô trong hội đồng nghiệm thu một lần nữa gửi gắm những hy vọng và niềm tin về một thế hệ sinh viên mới sẽ có nhiều hơn những công trình NCKH có giá trị trong thực tiễn cao, lựa chọn được các đề tài có chất lượng tham gia giải thưởng sinh viên NCKH toàn quốc và giải thưởng Eureka

Do diễn biến căng thẳng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Khoa Hóa học đã nhanh chóng chuyển đổi hình thức báo cáo từ offline sang báo cáo online thông qua phần mềm Microsoft team vào ngày 15/05/2021. Buổi báo cáo thu hút được sự tham gia của cả các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, và các bạn sinh viên năm nhất, năm hai, đang chuẩn bị hành trang làm đề tài NCKH trong thời gian sắp tới

Báo cáo đề tài SV NCKH năm nay gồm 5 đề tài, có 1 đề tài của SV Nguyễn Thị Khánh Huyền viết và báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh, đề tài của SV Nguyễn Hải Nam đã có 01 bài báo cấp quốc Gia, đề tài của nhóm SV Phan Trường Giang, Mai Hải Nam đã chiết xuất được 02 chất mới từ cây Trầu rừng- là một cây hoàn toàn mới, lần đầu tiên được nghiên cứu trên phạm vi thế giới

Kết quả cụ thể như sau

STT

Họ và tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Kết quả

 

1

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Study on the removal of pharmaceuticals from aqueous solution

TS. Nguyễn Đình Vinh

 Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Hải Nam

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano CoFe2O4 định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

TS. Trương Thị Thảo

 Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoàng Thị Duyên

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu chitosan – sắt từ oxit ứng dụng để xử lý một số dư lượng thuốc kháng sinh trong nước

TS. Bùi Minh  Quý

 Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thảo

Nghiên cứu chế tạo nano ZnO dạng tấm nhằm ứng dụng phát hiện chất mầu Rhodamine B ở nồng độ vết bằng phương pháp tán xạ Rama tăng cường bề mặt

TS. Phạm Thị Thu Hà

 Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phan Trường Giang;
Mai Hải Nam

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của cây trầu rừng Piper Chaudocanum C. DC

TS. Khiếu Thị Tâm

 Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác