NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bản tin KHCN số 74 tháng 02-2021

Bản tin KHCN số 74 tháng 02-2021

Bản tin KHCN số 73 tháng 01-2021

Bản tin KHCN số 73 tháng 01-2021

Bản tin KHCN số 72 tháng 12-2020

[Bản tin] Bản tin KHCN số 72 tháng 12-2020

Bản tin KHCN số 71 tháng 11-2020

Bản tin KHCN số 71 tháng 11-2020

GIẢNG VIÊN KHOA HÓA HỌC - NGUYỄN THỊ NGỌC LINH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC ...

Ngày 01/10/2020, tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ...

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020 CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020 CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

Bản tin KHCN số 67 tháng 7-2020

Bản tin KHCN số 67 tháng 7-2020

Bản tin KHCN số 66 tháng 06/2020

Lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt nam

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020 CỦA KHOA HÓA HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ...

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động không thể tách rời của người theo học khối ngành ...

Mời tham dự chuỗi hội thảo trực tuyến "Research in Germany“

Research in Germany-Webinar Series 15-19 June 2020

« 12 »