Đào tạo trình độ Thạc sĩ Hóa phân tích


 1. Mục tiêu đào tạo:
 • Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lĩnh vực Hóa học, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề mới của khoa học và thực tiễn đặt ra; có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ của đất nước.
 • Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn sâu về Hóa phân tích, là các chuyên gia trong lĩnh vực Hoá phân tích phục vụ cho các cơ sở đào tạo, các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy - xí nghiệp, các khu công nghiệp, các sở Khoa học và công nghệ, ...
 1. Các môn học tiêu biểu
 • Nội dung một số học phần tiêu biểu
 • Xử lí số liệu thực nghiệm

Phương pháp toán học thống kê là phương pháp phổ biến, bắt buộc khi học tập và nghiên cứu khoa học hoá học. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức tối thiểu để có thể sử dụng khi xử lí số liệu trong học tập nghiên cứu ở mọi bộ môn trong hóa học.

 • Phân tích thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức sâu cơ bản về thực phẩm, dược liệu và các phương pháp phân tích thực phẩm, dược liệu. Cung cấp các khái niệm về dược phẩm, dược liệu thực vật, dược liệu động vật, dược liệu khoáng vật. Giúp sinh viên hiểu rõ cơ sở lý thuyết, một số nguyên tắc khi tiến hành thực nghiệm phân tích một số dược phẩm và các hoạt chất trong các dược liệu. Rèn luyện kỹ năng thực hành như lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu đưa mẫu vào thiết bị phân tích …

 • Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong Hóa Phân tích

Học phần trang bị cho học viên kiến thức về lí thuyết và các phương pháp nghiên cứu phức chất, vai trò và ứng dụng của phức chất trong hóa học, hệ thống hóa các thuốc thử hữu cơ tạo thành phức chất trong các phương pháp phân tích, các phương pháp xác định cơ chế tạo phức và chiết phức của phức đơn ligan và đa ligan.

 • Hóa Phân tích nâng cao

Học phần trình bày lí thuyết cân bằng ion trong dung dịch, các cơ sở lí thuyết của các quá trình xảy ra trong các dung dịch khác nhau. Từ đó, trang bị cho học viên kiến thức sâu về cơ sở lí thuyết hoá phân tích để vận dụng có hiệu quả trong các phòng thí nghiệm, các nhà máy, xí nghiệp.

 • Các kỹ thuật xử lý mẫu trong hóa phân tích

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về cơ sở lí thuyết và các phương pháp xử lý mẫu cơ bản như: xử lý ướt, xử lý khô, chiết, chưng cất, lên men, thăng hoa...... Ngoài ra, học phần còn trang bị một số kỹ năng thực hành để học viên có thể tiến hành tách chất bằng phương pháp sắc ký đạt hiệu quả.

 • Các phương pháp phân tích sắc kí

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về cơ sở lí thuyết và các quy luật của một số phương pháp sắc ký cơ bản như: sắc ký hấp phụ, sắc ký phân bố, sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí... Ngoài ra, học phần còn trang bị một số kỹ năng thực hành để học viên có thể tiến hành tách chất bằng phương pháp sắc ký đạt hiệu quả.

 • Các phương pháp phân tích điện hóa hiện đại

Học phần trang bị các phương pháp phân tích quan trọng, hiện đại để phân tích lượng vết các chất trong hợp chất siêu sạch, phân tích môi trường và phân tích thực phẩm. Môn học cung cấp một cách hệ thống các cơ sở lí thuyết và thực hành của một số phương pháp phân tích hiện đại như: phương pháp phân tích cực phổ hấp thụ, phương pháp cực phổ xung, phương pháp cực phổ xúc tác, phương pháp von-ampe hòa tán...

 • Phân tích môi trường

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về môi trường, đất, nước, không khí, về các chỉ tiêu cần xác định khi phân tích nước, nước thải, đất, không khí, cây trồng và đưa ra những phương pháp phân tích đối với một số nguyên tố thường có mặt hoặc gây độc hại đối với môi trường nước, đất, không khí và cây trồng.

 1. Các thiết bị hiện đại sử dụng trong đào tạo, thực hành và nghiên cứu
 • Trong quá trình học tập, các học viên được sử dụng các thiết bị hiện đại để làm nghiên cứu và luận văn thạc sĩ bào gồm: Máy quang phổ hấp thụ phân tử (UV_VIS), máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), và máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR)..vv

       4.   Cơ hội việc làm

            Sau khi học xong chương trình thạc sĩ hoá phân tích, người học có thể đáp ứng được các vị trí việc làm như sau:

 • Vị trí công tác: Là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên và cán bộ kỹ thuật về lĩnh vực hóa phân tích.
 • Nơi làm việc: các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, học viện, trung tâm khoa học công nghệ, sở khoa học công nghệ các tỉnh, thành phố và các phòng thí nghiệm trọng điểm về hóa học; các cơ sở sản suất, công ty, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến hóa học và ứng dụng các sản phẩm của hóa học như làm việc trong nhà máy sản xuất được phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm; các tổ hợp hóa dầu, đầu mối xăng dầu; các nhà máy sản xuất pin, ắc qui; các công ty sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất chế biến sơn, mạ, bột mầu; sản xuất và chế biến nhựa; sản xuất và chế biến kim loại.

Bài viết khác