Cơ hội việc làm của ngành Hóa dược


Do ngành Hóa dược là ngành học khá mới, chưa được nhiều người biết đến, nhu cầu tuyển dụng tại các nhà tuyển dụng nhiều dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân lực ngành Hóa dược. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Hóa dược có thể tham gia làm việc tại các vị trí như:

  • Cán bộ giảng dạy Hóa dược trong các trường đại học và cao đẳng;
  • Cán bộ nghiên cứu trong các viện, các trung tâm, các công ty, các nhà máy xí nghiệp sản xuất dược phẩm;
  • Chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch, soạn thảo chính sách ngành Hoá dược;
  • Làm tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo thuộc ngành công nghệ hóa học và hóa dược, mỹ phẩm;
  • Làm công tác quản lý trong các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thuốc;
  • Cán bộ phân tích kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm-mỹ phẩm trong nước và quốc tế.
  • Làm công tác quản lý, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sản phẩm tại các cơ sở, trung tâm sản xuất, kiểm định chất lượng dược liệu, kiểm nghiệm dược phẩm, mĩ phẩm, công ty tư vấn về dược phẩm.

Bài viết khác