ĐÀO TẠO

Tuyển sinh Đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa

Tuyển sinh Đại học Chính quy ngành Hóa dược năm 2022

Tuyển sinh Đại học Chính quy ngành Hóa dược năm 2022

Ngành Hóa dược (Mã ngành: 7720203)

Chương trình đào tạo ngành Hóa dược (Pharmaceutical Chemistry)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Mã ngành: 7510401)

Chương trình đào tạo Công nghệ hóa phân tích (Technology of Analytical Chemistry)

Vị trí việc làm tốt nghiệp ngành Công nghệ Hóa phân tích

Người học có nhiều cơ hội làm việc và học tập nâng cao tay nghề tại nhiều lĩnh vực khác nhau

Cơ hội việc làm của ngành Hóa dược

Nhu cầu tuyển dụng ngành Hóa dược nhiều dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân lực

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K15 ( KHOÁ 2021-2023)

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ PHÂN TÍCH K15 ( KHOÁ 2021-2023)

Tuyển sinh Thạc sĩ Hóa phân tích

Khoa Hóa học tuyển sinh ngành Thạc sĩ Hóa phân tích

LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ THÁNG 06 NĂM 2020

Ngày 06 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Khoa học đã long trọng tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ, ...

Đào tạo trình độ Thạc sĩ Hóa phân tích

Mã ngành: 60440118; Thời gian đào tạo: 2 năm

Lễ trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích khóa 2016 - 2018

Tân thạc sĩ Nguyễn Chí Huy thay mặt cho 144 tân thạc sĩ phát biểu cảm nghĩ đến Nhà trường..

Chương trình đào tạo hệ Liên thông lên trình độ Đại học

Thời gian đào tạo 18 tháng, tốt nghiệp ĐHCQ cử nhân Hóa học

Tổng kết và Lễ trao bằng tốt nghiệp liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học khóa ...

Tân cử nhân Hoàng Thị Kiều Anh vinh dự thay mặt cho 222 sinh viên tốt nghiệp lên sân khấu phát biểu ...

Tổng kết và Lễ trao bằng tốt nghiệp liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học khóa ...

Trong đợt tốt nghiệp này, ngành Hóa học có 194/197 sinh viên được tốt nghiệp trong đó có 4 SV tốt ...