Notice: Undefined variable: NEWS_LIST in /home/hoahoctnus/domains/hoahoc.tnus.edu.vn/public_html/anvt_notice.php on line 55

Notice: Undefined variable: NEWS_HOT in /home/hoahoctnus/domains/hoahoc.tnus.edu.vn/public_html/anvt_notice.php on line 56

Notice: Undefined variable: NOTICE_LIST in /home/hoahoctnus/domains/hoahoc.tnus.edu.vn/public_html/anvt_notice.php on line 57
Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học

THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm ...

Thông báo Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC 2021

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021

Hội nghị Khoa học Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam

Hội nghị Khoa học Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam

V/v tuyển sinh thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2021-đợt 1

V/v tuyển sinh thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2021-đợt 1

Bản tin KHCN số 70 tháng 10-2020

Bản tin KHCN số 70 tháng 10-2020

Tuyển dụng nhân sự ngành hóa

Chuyên viên Hóa hữu cơ và hóa vô cơ

Bản tin KHCN số 69 tháng 9-2020

Bản tin KHCN số 69 tháng 9-2020

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt ...

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

V/v Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

« 12 »