THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

V/v tuyển sinh thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2021-đợt 1

V/v tuyển sinh thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2021-đợt 1

Bản tin KHCN số 70 tháng 10-2020

Bản tin KHCN số 70 tháng 10-2020

Tuyển dụng nhân sự ngành hóa

Chuyên viên Hóa hữu cơ và hóa vô cơ

Bản tin KHCN số 69 tháng 9-2020

Bản tin KHCN số 69 tháng 9-2020

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt ...

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

V/v Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Quyết định thu các khoản thu khác của trường Đại học khoa học

Thu phí SMS, bản sao bằng, bảng điểm, phúc khảo bài thi

Tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên 08/2020

Tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên 08/2020

Thông báo v/v sinh viên nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020 sinh viên

Thông báo v/v sinh viên nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020 sinh viên

« 12 »