NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN KHOA HÓA HỌC - NGUYỄN THỊ NGỌC LINH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC ...

Ngày 01/10/2020, tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ...

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

Bản tin KHCN số 68 tháng 8-2020

BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020 CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2018 – 2020 CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

Bản tin KHCN số 67 tháng 7-2020

Bản tin KHCN số 67 tháng 7-2020

Bản tin KHCN số 66 tháng 06/2020

Lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt nam

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020 CỦA KHOA HÓA HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ...

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động không thể tách rời của người theo học khối ngành ...

Mời tham dự chuỗi hội thảo trực tuyến "Research in Germany“

Research in Germany-Webinar Series 15-19 June 2020

Nghiên cứu khoa học - niềm đam mê của các Cán bộ - Giảng viên khoa Hóa học

Trong năm học 2018 - 2019, Khoa Hóa học đang thực hiện 02 đề tài cấp bộ, 02 đề tài Nafosted, 01 ...

Hội thảo khoa học về "Quy trình viết và gửi đăng bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế"

Hội thảo đã được nghe GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu – Phó tổng biên tập Tạp chí Hóa học trình bày về kết ...

Khoa Hóa học - Niềm vui về thành quả đào tạo học viên cao học với cuộc thi Khoa học kỹ thuật ...

Đề tài của các thí sinh Trần Nghĩa Hưng, Ngô Đức Việt, lớp 11B1 trường THPT Hải An, Hải Phòng dưới ...

Cảm hứng trong nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ Khoa Hóa học

Khoa Hóa học với đại diện là giảng viên Nguyễn Thị Thu Thúy tham gia Hội thi đã đạt giải nhì. Bài ...

« 12 »