Đề cương bài giảng dành cho đào tạo hệ ĐHCQ

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 2. Ngành Cử nhân Hóa dược
21/02/2020 15:34 PM Chi tiết

Đề cương Hóa học các hợp chất cao phân tử

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên học phần: Hóa học các hợp chất cao phân tử Mã học phần: CHE22I 1. Thông tin chung về học phần - Số tín chỉ: 02 - Loại học phần: bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Hóa học đại cương, Toán cao cấp, Hóa cấu tạo, Hóa lý 1, ...
13/08/2015 15:52 PM Chi tiết

Danh sách các tài liệu tham khảo của một số học phần (Hóa đại cương, TT hóa đại cương, Hóa học phức chất, Công nghệ nano)

STT Môn học Giáo trình Tài liệu tham khảo 1 - Hóa đại cương - Giáo trình hóa học đại cương và vô cơ, Nguyễn Đăng Đức, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2010. - Hóa đại cương tập 1, Đào Đình Thức, ...
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

Đề cương Hóa lí 1

1. Thông tin chung về môn học: - Số tín chỉ: 04 Loại học phần: bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa cấu tạo, Hóa vô cơ 1, Hóa hữu cơ 1 - Các học phần song hành: Hóa phân tích 1, Hóa hữu cơ 2, Hóa vô cơ 2 - Các yêu cầu đối với học ...
13/08/2015 00:00 AM Chi tiết

Đường link tải hoặc nghe bài giảng hóa học trực tuyến

DANH SÁCH CÁC LINK DOWLOAD BÀI GIẢNG CÁC MÔN CỦA KHOA HÓA HỌC
11/08/2015 14:43 PM Chi tiết

CÂU HỎI HÓA HỮU CƠ _LỚP HC L01, L02, L03, L04

CÂU HỎI HÓA HỮU CƠ _LỚP HC L01, L02, L03, L04
27/10/2014 07:00 AM Chi tiết

Bài tập hóa hữu cơ I

Bài tập hóa hữu cơ I năm học 2014 - 2015
02/10/2014 10:43 AM Chi tiết

Đề cương hóa hữu cơ I

Đề cương hóa hữu cơ I năm học 2014 - 2015
02/10/2014 07:00 AM Chi tiết

Bài giảng hóa học các hợp chất thiên nhiên

Bài giảng hóa học các hợp chất thiên nhiên
02/12/2013 10:35 AM Chi tiết

Đề cương chi tiết môn Hóa hữu cơ 1

Đề cương chi tiết môn Hóa hữu cơ 1
23/08/2013 00:00 AM Chi tiết

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1199851
Trong ngày: 358
Đang online: 7