Chương trình đào tạo Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược phẩm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN HÓA DƯỢC PHẨM Ngành đào tạo: Cử nhân Hóa dược 1. Thông tin chung - Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Hóa dược (Pharmaceutical Chemistry) - Mã ngành: 7720203 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Tổng số tín chỉ: ...
19/02/2020 14:28 PM Chi tiết

Chương trình đào tạo Công nghệ hóa phân tích

CÔNG NGHỆ HÓA PHÂN TÍCH (Technology of Analytical Chemistry) 1. Thông tin chung: - Chương trình đào tạo: Công nghệ Hóa Phân tích (Technology of Analytical Chemistry) thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học - Mã ngành: 7510401- Thời gian đào tạo: 4 năm - Tổng số tín chỉ: ...
19/02/2020 00:00 AM Chi tiết

Thông tin chung về đào tạo trình độ Đại học

Hiện nay Khoa Hóa học thực hiện 3 chương trình đào tạo. Bao gồm các ngành đào tạo cụ thể như sau:1. NGÀNH CỬ NHÂN HÓA HỌC Ngành đào tạo: HÓA HỌC(CHEMISTRY) Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Thời gian đào tạo: 4 năm Mã ngành: D440112 Tổ hợp ...
07/03/2012 00:00 AM Chi tiết

Thông tin đào tạo trình độ sau Đại học

CHUYÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:    HÓA PHÂN TÍCHChuyên ngành đào tạo: Hóa phân tích  (Analytical Chemistry); Mã chuyên ngành: 60 44 01 18 Ngành: Hóa học  (Chemistry) Bậc đào tạo: Thạc sĩ Thời gian đào tạo: 2 năm Tên văn bằng: THẠC SỸ HÓA ...
05/03/2012 07:00 AM Chi tiết

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1199917
Trong ngày: 424
Đang online: 17