Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018
[ 23/10/2019 00:00 AM | Lượt xem: 568 ]
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKH ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Trường Đại học Khoa học năm học 2019 – 2020.

Nhà trường triển khai kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp như sau:

1. Mục đích: Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp, làm căn cứ để nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học Khóa 12 chính quy tốt nghiệp tháng 6, 10 năm 2018 (tổng số: 688 sinh viên).

3. Công cụ khảo sát:

- Phiếu khảo sát dành cho cựu sinh viên (mẫu 1);

- Phiếu khảo sát theo hình thức phỏng vấn gọi điện trực tiếp (mẫu 2);

- Phiếu khảo sát trực tuyến: http://std.tnus.edu.vn/cuu-sinh-vien/phieu-khao-sat-viec-lam-nam-2019-832

- Biểu mẫu nhập dữ liệu (M3).

4. Trình tự thực hiện:

- Nhà trường gửi Khoa các Biểu mẫu, danh sách sinh viên cần khảo sát.

- Các đơn vị tiến hành khảo sát: Lựa chọn 1 trong 3 công cụ khảo sát đối với mỗi sinh viên cho phù hợp. Nhập dữ liệu vào Biểu mẫu (M3).

- Nộp kết quả gồm: Phiếu khảo sátkết quả khảo sát (Biểu mẫu M3) về Phòng Công tác HSSV cho đ/c Bùi Xuân Thương Email: thuongbx@tnus.edu.vn. Trước ngày 15/12/2019.

- Phòng Công tác HSSV tổng hợp kết quả báo cáo Bộ giáo dục trước ngày 01/01/2020.

Phòng Công tác HSSV- Trường Đại Học Khoa Học
Thai Nguyen University of Sciences

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1212353
Trong ngày: 84
Đang online: 6