Giới thiệu

Bộ môn Hóa dược được thành lập tháng 10 năm 2018 theo quyết định số 915/QĐ-ĐHKH ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Hiệu Trưởng trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên trên cơ sở là tổ Hóa hữu cơ thành lập tháng 7 năm 2010.

Hiện nay, bộ môn có 11 giảng viên và 02 kĩ thuật viên. Trong đó 02 Phó Giáo sư, 03 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 02 cử nhân. Trong đó có 02 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 01 cử nhân đang học cao học.

Bộ môn được Khoa giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần Hóa hữu cơ, cho sinh viên toàn Trường và hóa dược cho sinh viên ngành hóa dược, giảng dạy các học phần chuyên đề, các học phần chuyên ngành có liên quan đến hóa hữu cơ và hóa dược cho sinh viên của khoa.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn được Khoa giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu Khoa học. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đồng thời hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp Đại học và làm luận văn thạc sĩ.

Lên đầu trang

Nhân sự

Bộ môn Hóa Dược

STT

Học và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1.

PGS.TS Phạm Thế Chính

Trưởng Bộ môn

0988113933

chinhpt@tnus.edu.vn

2.

TS. Vương Trường Xuân

Phó Trưởng BM

0965478187

xuanvt@tnus.edu.vn

3.

PGS.TS Dương Nghĩa Bang

GV kiêm nhiệm

0963666616

bangdn@tnus.edu.vn

4.

TS. Hoàng Lâm

GV kiêm nhiệm

0988012838

lamh@tnus.edu.vn

5.

TS. Phạm Thị Thu Hà

Giảng viên

0972998955

haptt@tnus.edu.vn

6.

TS. Khiếu Thị Tâm

Giảng viên

0979205492

tamkt@tnus.edu.vn

7.

ThS. Nguyễn Thị Thu Thúy

Giảng viên

0983828880

thuyntt@tnus.edu.vn

8.

ThS.Vũ Tuấn Kiên

Giảng viên

0913898002

kienvt@tnus.edu.vn

9.

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Giảng viên

0977559387

nganntk@tnus.edu.vn

10.

ThS. Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

0915806026

thanhht@tnus.edu.vn

11.

ThS. Cao Thanh Hải

Giảng viên

0975799123

haict@tnus.edu.vn

12.

CN. Hoàng Mạnh Linh

Kỹ thuật viên

01675233883

linhhm@tnus.edu.vn

13.

CN. Trần Hoài Thu

Kỹ thuật viên

01689275622

thuth@tnus.edu.vn


Lên đầu trang

Đào tạo

Các học phần do Bộ môn giảng dạy:

Hóa hữu cơ 1

Hóa hữu cơ 2

Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

Ứng dụng tin học trong Hóa học

Hóa học các hợp chất cao phân tử

Kĩ thuật tách chất

Hóa sinh học

Tổng hợp hữu cơ

Hóa lập thể

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Hóa dầu

Hóa học các hợp chất dị vòng

Kĩ thuật xúc tác trong hóa học

Hóa dược

Hóa hữu cơ nâng cao

Tổng hợp hóa dược

Hóa công nghệ


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của các hợp chất dị vòng và dẫn xuất của chúng, dự đoán ứng dụng trong y học.

2. Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có nguồn gốc từ các bài thuốc dân gian, ứng dụng trong y học.

3. Nghiên cứu và tổng hợp những chất xúc tác mới ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ và tổng hợp dược phẩm.

CÁC ĐỀ TÀI DO BỘ MÔN CHỦ TRÌ

I. Đề tài cấp nhà nước: 02 đề tài do quỹ Nafosted tài trợ:

1. Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của quinolino[4,5-b,c] [1,5]benzoxazepin. Do TS Dương Nghĩa Bang chủ trì

2. Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của một số hợp chất indenoisoquinoline. Do TS. Phạm Thị Thắm chủ trì

Ngoài ra Bộ môn đang tham gia đồng nghiên cứu 05 đề tài Nafosted khác.

II. Đề tài cấp Đại học Thái nguyên: 03

1. Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất dị vòng, vòng thơm từ những dẫn xuất khác nhau của anilin. Do TS Dương Nghĩa Bang chủ trì

2. Nghiên cứu tổng hợp beta-lactam. Do TS. Phạm Thị Thắm chủ trì

3. Nghiên cứu thành phần hóa học của cây chòi mòi. Do TS. Phạm Thế Chính chủ trì

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Tạp chí chuyên ngành quốc tế: Đăng tải 20 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, trong đó có 19 bài thuộc các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục SCI như; The Journal of Organic Chemistry, Chemistry A European Journal, Tetrahedron, Mendeleev Communications, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,Chemistry of Heterocyclic Compounds, Russian Chemical Bulletin, RusianJournal of Organic Chemistry,v.v. và nhiều bài trên các tạp chí quốc tế khác.

2. Tạp chí chuyên ngành quốc gia: 30 bài trên tạp chí Hóa học, 08 bài trên tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên và nhiều bài trên tạp chí quốc gia khác.
Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 759644
Trong ngày: 29
Đang online: 29