Giới thiệu

Bộ môn Hóa Phân tích - Công nghệ được thành lập từ ngày 19 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở là sáp nhập bộ môn Hóa phân tích và Hóa công nghệ - Hóa môi trường. Hiện nay, bộ môn có 10 giảng viên và 02 GVTH, 01 kỹ thuật viên. Trong đó, 02 TS, 07 Thạc sĩ, 01 Cử nhân. Trong đó có 02 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và 01 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại ĐHQG Hà Nội.

Bộ môn được khoa giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần Hóa phân tích cho sinh viên toàn trường, giảng dạy các học phần chuyên đề, các học phần chuyên ngành có liên quan đến Hóa phân tích cho sinh viên, học viên cao học của khoa.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn được khoa giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu khoa học, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đồng thời hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp Đại học và làm luận văn Thạc sĩ.

Lên đầu trang

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Vương Trường Xuân

Trưởng Bộ môn

0965478187

vuongtruongxuan@gmail.com

2

TS. Phạm Thị Thu Hà

Phó Trưởng Bộ môn

0972998955

hpthuha210981@gmail.com

3

ThS. Nguyễn T.Thu Thúy

Giảng viên

0983828880

thuych1019@gmail.com

4

ThS. Lưu Tuấn Dương

Giảng viên

0984738396

tuanduongkhtn@gmail.com

5

ThS. Phan Thanh Phương

GV kiêm nhiệm

0912090728

ptphuonghang@yahoo.com

6

ThS. Vũ Quang Tùng

GV kiêm nhiệm

0989388589

tungdaotao@gmail.com

7

ThS.Nguyễn T.Kim Ngân

Giảng viên

0977559387

nguyenthikimngan2506@gmail.com

8

ThS. Tạ Hoàng Chính

GVTH

0914967875

chinhdhkh@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Như Lâm

GVTH kiêm nhiệm

0986001888

lamhoadhkh@gmail.com

10

CN. Trần Hoài Thu

Kỹ thuật viên

01689275622

tranhoaithu1986@gmail.com

Lên đầu trang

Đào tạo

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN GIẢNG DẠY

1. Hóa phân tích 1

2. Hóa phân tích 2

3. Phân tích hóa lý

4. Thực hành hóa phân tích

5. Phân tích môi trường

6. Xử lý số liệu thực nghiệm

7. Thống kê xử lý kết quả thực nghiệm

8. Phân tích trắc quang

9. Phân tích điện

10. Phân tích phát xạ và hấp thụ nguyên tử

11. Phân tích sắc ký

12. Các kỹ thuật xử lý mẫu

Và một số học phần cho học viên Cao học Hóa Phân tích

Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Nghiên cứu xác định hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Hg, …) trong các đối tượng (thực phẩm, nước và nước thải, đồ chơi trẻ em, …)

2. Nghiên cứu phân tích dạng các kim loại nặng trong trầm tích

Nghiên cứu phân tích dạng thủy ngân trong các đối tượng (nước, trầm tích, máu, tóc, sinh vật, …)

3. Nghiên cứu xác định các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) trong các đối tượng của môi trường

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế:

1. Vuong, T.X., Heitkamp, F., Jungkunst, H.F., Reimer, A., Gerold, G. 2013. Simultaneous measurement of soil organic and inorganic carbon: evaluation of a thermal gradient analysis. Journal of Soils and Sediments, 13, 1133-1140.

2. Truong Xuan Vuong, Jörg Prietzel and Felix Heitkamp. Simultaneous measurement of organic and inorganic carbon in dolomite-containing soils. Submitted to CATENA Journal of Elsevier. (Submitted).

3. Vuong T.X, Jungkunst H.F, Reimer A, Gerold G, Heitkamp F. Highly resolved thermal analysis as a tool for soil organic carbon fractionation in landscapes. Submitted in European Journal of Soil Science. (Submitted).

2. Công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia:

1The first studying some groups of natural organic compounds in Erythropalum Scandent Blume plant. Journal of science and technology, Thai Nguyen University, 2004, 3, 66-70.

2. Study on the complex formation of the mono and multiligand complexes of Nd (III) with 4-(2-pyridilazo) – rezocinol (PAR) and HX (HX : CH2ClCOOH, CHCl2COOH, CCl3COOH). Journal of science, Ha Noi University of Education, 2006, 4, 89-93.

3. Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu xác định đồng thời một số thuốc kháng sinh họ β-lactam bằng kỹ thuật đo quang kết hợp mạng noron tạo”, Tạp chí Khoa học công nghệ, 2011, 96, 97-102.

4. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Bình long, Phạm Thị Thu Hà, Tổng hợp và nghiên cứu hidrazit 2-metylquinolin-4-cacboxilic N-thế, Hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, (2001)24-28

5. Trần Quốc Sơn, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thanh. Tổng hợp và nghiên cứu hidrazit 2-hexylxinconinic N-thế, Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, (2003) 74-79

6. Phạm Thị Thu Hà, Phạm luận. Tối ưu hóa quy trình xử lý mẫu thảo dược để xác định một số kim loại nặng bằng phương pháp xử lý ướt trong hệ lò vi sóng. Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2012, 96 (8), 75-80.

7. Lê Thị Vinh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Phúc Hoàng, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng,Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-Trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước Tributyl-(2-methoxylethyl) phosphonium bis(pentafluoroethansulfonyl) Amide, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 198-202, 2012

8. Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Thị Vinh Hạnh, Vũ Phúc Hoàng, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng,Ứng dụng hệ đo potentiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏngion, Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 211-214, 2012

Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 616344
Trong ngày: 272
Đang online: 22