Giới thiệu

           Bộ môn Công nghệ hóa học được thành lập tháng 10 năm 2018 theo quyết định số 915/QĐ-ĐHKH ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Hiệu Trưởng trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên trên cơ sở là tổ Hóa hữu cơ thành lập tháng 7 năm 2010.
        Hiện nay bộ môn có 13 cán bộ giảng viên. Trong đó, số cán bộ đạt trình độ Tiến sĩ 03, 09 Thạc sĩ, 01 Cử nhân. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn có uy tín, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học đảm bảo tốt chủ trương mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Lên đầu trang

Nhân sự

Bộ môn Công nghệ hóa học

STT

Học và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1.

TS. Nguyễn Đình Vinh

Trưởng Bộ môn

0915589290

vinhnd@tnus.edu.vn

2.

TS. Trương Thị Thảo

Giảng viên

0915216469

thaott@tnus.edu.vn

3.

TS. Bùi Minh Quý

GV kiêm nhiệm

0915836448

quybm@tnus.edu.vn

4.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV kiêm nhiệm

0984792522

linhntn@tnus.edu.vn

5.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giảng viên

0914833436

hoanth@tnus.edu.vn

6.

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên

0988473410

anhnh@tnus.edu.vn

7.

ThS.Phạm Thị Ngọc Bích

Giảng viên

01674691737

bichptn@tnus.edu.vn

8.

ThS .Lưu Tuấn Dương

Giảng viên

0984738396

duonglt@tnus.edu.vn

9.

ThS. Phan Thanh Phương

Giảng viên

0912090728

phuongpt@tnus.edu.vn

10.

ThS. Vũ Quang Tùng

Giảng viên

0989388589

tungvq@tnus.edu.vn

11.

ThS. Nguyễn Như Lâm

Giảng viên

0986001888

lamnn@tnus.edu.vn

12.

ThS. Tạ Hoàng Chính

Kỹ thuật viên

0914967875

chinhth@tnus.edu.vn

13.

CN. Lại Thị Hải Yến

Kỹ thuật viên

0975792838

yenlth@tnus.edu.vn


Lên đầu trang

Đào tạo

        Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy các môn Hóa đại cương cho hệ không chuyên Hóa, các học phần thuộc nhóm ngành Vô cơ và Hóa lý cho sinh viên ngành Hóa.

Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu cơ bản của bộ môn Vô cơ – Hóa lý gồm:

-         Vật liệu quang xúc tác, vật liệu mao quản trung bình làm chất mang xúc tác.

-         Vật liệu sinh học, hóa dược.

-         Vật liệu điện hóa.

-         Nghiên cứu chống ăn mòn kim loại (dùng chất ức chế).

Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu compozit ứng dụng trong xử lý môi trường.

 

Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 759678
Trong ngày: 63
Đang online: 12