Hoạt động Khoa học công nghệ | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học - niềm đam mê của các Cán bộ - Giảng viên khoa Hóa học

Trong năm học 2018 - 2019, Khoa Hóa học đang thực hiện 02 đề tài cấp bộ, 02 đề tài Nafosted, 01 ...

Hội thảo khoa học về "Quy trình viết và gửi đăng bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế"

Hội thảo đã được nghe GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu – Phó tổng biên tập Tạp chí Hóa học trình bày về kết ...

Khoa Hóa học - Niềm vui về thành quả đào tạo học viên cao học với cuộc thi Khoa học kỹ thuật ...

Đề tài của các thí sinh Trần Nghĩa Hưng, Ngô Đức Việt, lớp 11B1 trường THPT Hải An, Hải Phòng dưới ...

Cảm hứng trong nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ Khoa Hóa học

Khoa Hóa học với đại diện là giảng viên Nguyễn Thị Thu Thúy tham gia Hội thi đã đạt giải nhì. Bài ...

« 12 »