Giới thiệu

Bộ môn Hóa công nghệ - Hóa môi trường được thành lập từ tháng 06 năm 2015. Hiện nay bộ môn có 07 giảng viên. Trong đó 2 PGS.TS, 01Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ. Trong đó có 02 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Bộ môn được Khoa giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần Hóa công nghệ và Hóa môi trường các học phần chuyên đề, các học phần chuyên ngành có liên quan đến Hóa công nghệ và Hóa môi trường cho sinh viên của Khoa.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn được Khoa giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu Khoa học. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đồng thời hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp Đại học và làm luận văn thạc sĩ.


Lên đầu trang

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Vương Trường Xuân

Trưởng Bộ môn

0965478187

vuongtruongxuan@gmail.com

2

ThS. Nguyễn T.Thu Thúy

Giảng viên

0983828880

thuych1019@gmail.com

3

ThS. Lưu Tuấn Dương

Giảng viên

0984738396

tuanduongkhtn@gmail.com

4

ThS. Cao Thanh Hải

Giảng viên

0975799123

thanhhai2431990@gmail.com

5

ThS. Tạ Hoàng Chính

GVTH

0914967875

chinhdhkh@gmail.com


Lên đầu trang

Đào tạo

Các học phần do Bộ môn giảng dạy:

Hóa học môi trường

Độc chất học

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Phân tích môi trường

Các phương pháp xử lý nước và nước thải

Cơ sở hóa học vật liệu

Thủy khí và kỹ thuật phản ứng hóa học

Mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Phân tích môi trường

1. Phân tích các hợp chất hữu cơ trong đất.

2. Phân tích các kim loại năng độc hại trong các mẫu môi trường.

3. Phân tích các chất hữu cơ độc hại trong khí thải công nghiệp.

CÁC ĐỀ TÀI DO BỘ MÔN CHỦ TRÌ

I. Đề tài cấp bộ:

- 07 đề tài cấp bộ

II. Đề tài cấp Đại học Thái nguyên:

- 04 đề tài

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Tạp chí chuyên ngành quốc tế: 07 bài báo đã được đăng trên các tạp chí quốc tế

2. Tạp chí chuyên ngành quốc gia: 30 bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu công trình NCKH, các hội nghị khoa học.
Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 532916
Trong ngày: 39
Đang online: 36