Giới thiệu

          

 Bộ môn Vơ cơ – Hóa lý được thành lập tháng 07 năm 2010.

        Hiện nay bộ môn có 8 cán bộ, trong đó có 03 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ-Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ, 01 cử nhân. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn có uy tín, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học đảm bảo tốt chủ trương mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Lên đầu trang

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Trương Thị Thảo

Trưởng Bộ môn

0915216469

thao.truong671@gmail.com

2

TS. Nguyễn Đình Vinh

P. Trưởng Bộ môn

0915589290

nguyenvinhkhtn@gmail.com

3

TS. Bùi Minh Quý

Giảng viên

0915836448

bminhquy09@gmail.com

4

ThS. Nguyễn T.Ngọc Linh

Giảng viên

0984792522

ngoclinhbm@gmail.com

5

ThS.Nguyễn T.Hồng Hoa

Giảng viên

0914833436

honghoakhtn@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên

0988473410

hoanganh.hoatn@gmail.com

7

ThS. Phạm T.Ngọc Bích

GV kiêm nhiệm

01674691737

ngocbichtn192@gmail.com

8

CN. Lại Thị Hải Yến

Kỹ thuật viên

0975792838

laihaiyen85@gmail.com


Lên đầu trang

Đào tạo

        Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy các môn Hóa đại cương cho hệ không chuyên Hóa, các học phần thuộc nhóm ngành Vô cơ và Hóa lý cho sinh viên ngành Hóa.

Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

 

Các hướng nghiên cứu cơ bản của bộ môn Vô cơ – Hóa lý gồm:

-         Vật liệu quang xúc tác, vật liệu mao quản trung bình làm chất mang xúc tác.

-         Vật liệu sinh học, hóa dược.

-         Vật liệu điện hóa.

-         Nghiên cứu chống ăn mòn kim loại (dùng chất ức chế).

Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu compozit ứng dụng trong xử lý môi trường.

 

Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 628349
Trong ngày: 249
Đang online: 33