Giới thiệu

Bộ môn Hóa dược - Hóa hữu cơ được thành lập từ tháng 6 năm 2015 trên cơ sở là BM Hóa hữu cơ. Hiện nay bộ môn có 08 giảng viên và 01 kĩ thuật viên. Trong đó 04 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 03 cử nhân. Trong đó có 2 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, 02 cử nhân đang học cao học tại ĐH Bách khoa Hà Nội và Quốc gia Hà Nội.

Bộ môn được Khoa giao nhiệm vụ quản lý chuyên môn chuyên ngành Hóa hữu cơ và ngành Hóa dược.

Cụ thể, Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần Hóa hữu cơ cho sinh viên toàn Trường, giảng dạy các học phần chuyên đề, các học phần chuyên ngành có liên quan đến Hóa hữu cơ và Hóa dược cho sinh viên của Khoa.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn được Khoa giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu Khoa học. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đồng thời hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp Đại học và làm luận văn thạc sĩ.


Lên đầu trang

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. Dương Nghĩa Bang

Trưởng Bộ môn

2

TS. Phạm Thế Chính

P. Trưởng Bộ môn

3

TS. Phạm Thị Thắm

Giảng viên

4

TS. Hoàng Lâm

Giảng viên

5

ThS. NCS. Khiếu Thị Tâm

Giảng viên

6

ThS. NCS. Vũ Tuấn Kiên

Giảng viên

7

CN. Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

8

CN. Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

9

CN. Hoàng Mạnh Linh

KTV


Lên đầu trang

Đào tạo

Các học phần do Bộ môn giảng dạy:

Hóa hữu cơ 1

Hóa hữu cơ 2

Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ

Ứng dụng tin học trong Hóa học

Hóa học các hợp chất cao phân tử

Kĩ thuật tách chất

Hóa sinh học

Tổng hợp hữu cơ

Hóa lập thể

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Hóa dầu

Hóa học các hợp chất dị vòng

Kĩ thuật xúc tác trong hóa học

Hóa dược

Hóa hữu cơ nâng cao

Tổng hợp hóa dược

Hóa công nghệ


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của các hợp chất dị vòng và dẫn xuất của chúng, dự đoán ứng dụng trong y học.

2. Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có nguồn gốc từ các bài thuốc dân gian, ứng dụng trong y học.

3. Nghiên cứu và tổng hợp những chất xúc tác mới ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ và tổng hợp dược phẩm.

CÁC ĐỀ TÀI DO BỘ MÔN CHỦ TRÌ

II. Đề tài cấp nhà nước: 

Đề tài do quỹ Nafosted tài trợ: 01

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của quinolino[4,5-b,c] [1,5]benzoxazepin (Tên tiếng Anh: Synthesis, study the  structure and biological activity of some derivatives of quinolino[4,5-b,c] [1,5] benzoxazepines). Do TS Dương Nghĩa Bang chủ trì.

II. Đề tài cấp Đại học

Do Đại học Thái Nguyên tài trợ: 01

1. Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất dị vòng, vòng thơm từ những dẫn xuất khác nhau của anilin. Do TS Dương Nghĩa Bang chủ trì.


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế:

Có nhiều công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín như: Tetrahedron (Anh) 01 bài, Mendeleev Communication (Nga) 2 bài, Russian Journal of Organic Chemistry (Nga) 03, Russian Chemical Bulletin (Nga) 01 bài, Arkivok (Mỹ) 01 bài,...

2. Công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia:

Có nhiều công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia uy tín như: Tạp chí Hóa học 03 bài, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 01 bài,...
Lên đầu trang

Khoa Hóa học

(0280).3746.986
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 193781
Trong ngày: 372
Đang online: 3